Om projektet

Beskrivelse af St. Soles

Projekt oversigt

 • Placeret på en lige række langs med Herning/Holsterbro-motorvejen både i Herning og Holstebro Kommune
 • Antal vindmøller: 7 møller
 • Vindmølle højde: 140 meter ved vingespids
 • Antal ha. solceller: 32 ha.
 • Installeret kapacitet: ca. 44 MW (7 x 3,6 MW/ 19 MW)
 • Forventet produktion: ca. 96.000.000 kWh/år. Produktionen vil kunne dække ca. 19.000 husstandes årlige elforbrug
 • Energiparkens forventede levetid: op til 30 år

Beskrivelse af projektet

Vindteam ApS og Eurowind Energy A/S har ansøgt og fået godkendelse til 7 nye vindmøller på en lige række langs med Herning/Holstebro-motorvejen ved St. Soels nordvest for Aulum.

3 vindmøller er placeret i Herning Kommune og 4 vindmøller er placeret i Holstebro Kommune. Syd for vindmølleprojektet er solcelleparken etableret på cirka 32 hektar. 

Projektområdet er mod øst afgrænset af Herning/Holstebro-motorvejen og ellers præget af intensivt landbrug og relativt få spredte bebyggelser. Projektet vil have en afstand til Tvis på knap 4 km, medens Aulum og Sørvad ligger henholdsvis godt 3 km og godt 5 km fra projektområdet.

 

Fun facts omkring Energipark St. Soles  

Projektet

 • Danmarks første Hybridpark med Sol og vind i samme nettilslutning
 • Bestående af 7 x V126 3.6 MW møller og 19 MWac solceller
 • Møller er idriftsat februar 2020 og Solceller i marts 2022
 • Arbejdet på Hybridparken blev afsluttet 1 Maj 2022
 • Projektet har egen 60/20 kV transformerstation på 65 MVA
 • Parken vil producere ca. 96.000.000 kWh om året
 • Solceller 21,79 MW og vindmøller 71 MW
 • Et parcelhus bruger ca. 5.000-6.000 kWh om året, så cirka 19.000 husstandes forbrug vil kunne
  dækkes

Møller

 • Vingespids er i 140 meters højde
 • 77 Meter tårn bestående af 3 sektioner
 • Diameter på vinger 126 meter og bestrøget areal på 12.469 m2
 • Længde på vinger 61,66 meter
 • 14,6 meter er der fra fundament til når vinge er tættest på jorden

Solcellepark

 • Parken 41.000 solcellemoduler hver med 535-540 W kapacitet
 • 4 sol transformerstationer på 4.99 MVA forbundet til 60/20 Transformerstation.
 • 76 Invertere fra Sungrow med kapacitet på 250 kVA per stk.
 • Solceller er monteret på Tracker system som følger solen henover himlen for at optimere
  produktionen af energi
 • Solprojektet ligger på et areal på ca. 32 hektar

 

 

Gode kilder til information om vindmøller og vedvarende energi

VidenOmVind

Flere af VE-branchens organisationer og virksomheder står i fællesskab bag ved VidenOmVind.

VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Formålet er at skabe en god dialog såvel lokalt som nationalt med naboer, borgere, politikere, embedsmænd og journalister.

Du kan klikke her for at besøge deres hjemmeside.

Green Power Denmark

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor. Sammen med dets medlemmer arbejder de for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm. Green Power Denmark repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.

På Green Power Denmarks hjemmeside, kan du opdatere dig i diverse nyheder, der relatere sig til den danske og europæiske energisektor.

Du kan klikke her for at besøge deres hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Kan møllevinger genanvendes?

Den danske vindmøllebranchen har i mange år arbejdet på at genanvende så mange af komponenterne i en vindmølle som overhovedet muligt. Arbejdet har resulteret i, at ca. 90 pct. af en vindmølle i dag kan genanvendes. Det sker efter ca. 30 års drift.

De ca. 10 pct. som endnu ikke kan genanvendes består primært af vinger og andre kompositdele. Disse dele deponeres eller bruges i cementproduktion i Tyskland. En mindre del bruges herhjemme i f.eks. støjskærme, cykelskure og legepladser.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.

Hvor meget må vindmøller støje?

Vindmøller skal døgnet rundt overholde støjkrav på 42 dB og 44 dB ved henholdsvis 6 og 8 m/s. Støjkravene er fastsat ved disse vindhastigheder, fordi det er her vindmøllerne støjer mest.

I særligt støjfølsomme områder, for eksempel beboelseskvarterer og sommerhusområder, må vindmøller maximalt støje 37 dB eller 39 dB ved 6 og 8 m/s.

Vedrørende lavfrekvent støj

Vindmøller opstillet efter 1/1 2012 skal døgnet rundt overholde et krav om maksimalt 20 dB lavfrekvent støj til naboer – beregnet inde i nabohuset. Kravet gælder uanset, om møllen står i det åbne land eller i nærheden af et støjfølsomt område.

Støj fra nye, store vindmøller har en relativ mindre andel af lavfrekvent støj sammenlignet med ældre, store vindmøller.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.

Hvordan opstår skyggekast fra vindmøller – og hvor stort er problemet?

Forudsat at solen skinner, vil vindmøller ligesom andre konstruktioner kaste skygge på deres omgivelser. Ved vindmøller opstår skyggekast, når vingerne ved rotation passerer ind foran solen og kaster skygge et kortvarigt øjeblik, der opfattes som et blink.

Kommunerne følger i deres administrative praksis en vejledning fra Miljøministeriet, der anbefaler, at naboejendomme på årsbasis maksimalt må udsættes for en skyggetid på 10 timer. Vindmøllens drift programmeres, så den overholder dette krav.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.