Tidsplan

Forventet tidsplan for projektet

Den overordnede tidsplan 

  • Foråret 2018 vedtog såvel Herning som Holstebro Kommune at påbegynde planprocessen for St. Soels Energipark
  • Første skridt er afholdelse af en fordebat. Høringsperioden løber i 2 uger fra den 21. juni 2018 til den 5. juli 2018. I forbindelse med fordebatten afholdes et offentligt borgermøde d. 28. juni 2018 fra kl. 19:00 - 20:30 i Aulum Fritidscenter, hvor Vindteam ApS vil orientere nærmere om projektet (se også opslag under "Nyheder" - "Debatfolder offentliggjort").
  • I perioden efter fordebatten vil bemærkninger, som er indkommet under fordebatten, blive behandlet. Desuden vil miljøkonsekvensrapport (tidl. "VVM"), kommuneplantillæg, lokalplan samt miljørapport blive udarbejdet i denne periode.
  • Politisk behandling af miljøkonsekvensrapport, kommuneplantillæg og lokalplan i fagudvalg, økonomiudvalgene samt byrådene i de to kommuner. Herning byråd vedtog den 22. januar 2019 at sende planerne og miljøkonsekvensrapport i 8 ugers høring. Det samme gjorde Holstebro byråd den 30. januar 2019.
  • Offentlig høring af planforslag i 8 uger fra torsdag den 31. januar 2019 til torsdag den 28. marts 2019. Torsdag den 21. februar 2019 vil der blive afholdt et offentligt borgermøde, hvor der vil blive informeret om værditabsordningen for beboelsesejendomme spom følge af projektets realisering. Se mere herom under fanebladet "Nyheder".
  • Politisk behandling, hvor planerne endeligt vedtages, august, september 2019.
  • Offentliggørelse af endelig planer.
  • Såfremt projektet opnår byggetilladelse vil 20% af vindmølleprojektet blive udbudt til de lokale til kostpris. I den forbindelse vil der blive afholdt et offentligt borgermøde vedrørende køberetsordningen.